نرم افزار داینا

نرم افزار داینا جهت مدیریت مکاتبات و فروش با قابلیت نامه نگاری ، چاپ نامه و گزارشات مالی نرم افزاری ساده و کاربردی است.

با توجه به نیاز روز افزون شرکت ها مبنی بر تولید نرم افزار های اختصاصی و دور شدن از پیچیدگی های سیستمی در نرم افزار های رایج موجود و افزایش سرعت بهره وری کارمندان ، داده پویا اقدام به تولید نرم افزار های اختصاصی یکپارچه با نام داینا می نماید.

نرم افزار داینا  قابلیت اتصال به CRM و ERP و هر نرم افزار دیگری را داراست که تمامی مکاتبات درون سازمانی را بطور سریعتر ، راحتتر و مستند سازی شده فراهم می کند.

top