نسخه های بدون فیلتر تلگرام در ایران

در اواخر سال گذشته حوادثی رخداد که منجر به مسدود شدن کوتاه مدت شبکه های اجتماعی شد.

از این اتفاقات به بعد بحث فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی و در راس آنها پیام رسان تلگرام مورد بحث رسانه ها قرار گرفت. جدای از درست یا غلط بودن نظرات مختلف در این خصوص ، باید دانست از نظر فنی ، نسخه های بدون فیلتر تلگرام قابلیت سرویس دهی مناسب همانند تلگرام برای ایرانیان را دارند یا خیر ؟
از نظر تخصصی با تجربیات موجود در حیطه تولید نرم افزار باید به این موضوع اشاره نمود که حتی نسخه های بدون فیلتر تلگرام ، در ایران قابل مسدود سازی هستند و اگر دستوراتی در این خصوص انجام گردد ، مطمئنا مسدود سازی تمامی نسخه های تلگرام انجام پذیر خواهد بود.

شاید این اتفاقات تاثیر زیادی برای مردم عادی و ارتباطات روزانه آنها نداشته باشد ، اما کسب و کارهای تلگرامی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و هرچه زودتر بدنبال شبکه اجتماعی مناسب جایگزین ، برای کسب و کار خود باشند.

از میان پیام رسان های داخلی ، پیام رسان سروش با قدرت بیشتری نسبت به دیگر رقبای خود اقدام به ارائه امکانات نموده است ، اما همچنان این پیام رسان راه بسیار زیادی برای رسیدن به نسخه های تخصصی و کاربری مشابه تلگرام دارد.

top