پرداخت بیت‌ کوین و ارزهای دیجیتال در ایران

اولین همایش بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال، ۲۵ مهر در ساختمان کتابخانه ملی برگزار شد که با توجه به افزایش روز افزون ارزهای دیجیتالی ، داده پویا ورود به عرصه عرض دیجیتال بیت کوین نیز نمود.

آینده ارزهای دیجیتال باعث میشود که شما بتوانید پول های فیزیکی را حذف کرده و از ارز های دیجیتالی در زمان داد و ستد های خود استفاده کنید.

top