آموزش و مشاوره الکترونیک

شرکت داده پویا ، با سابقه درخشان در زمینه سیستم مدیریت دروس LMS ، میتواند شما را برای پیاده سازی سناریوهای آموزش الکترونیکی و مجازی یاری کند.

آموزش الکترونيکی يا مجازی چيست؟

آموزش مجازی يا آموزش الکترونيکی (E-learning) شيوه جديد يادگيری از راه دور، و مبتنی بر شبکه اينترنت- اینترانت مي‌باشد. در اين شيوه آموزش، منابع مورد نياز از طريق شبکه اینترنت دراختيار دانشجويان قرار گرفته و دانشجويان می توانند در هر زمان و در هر مکان, از منابع آموزشی جهت يادگيری استفاده کنند. در اين روش از ابزارهایی مانند قالب های تعاملی، شبیه سازی، تمرین ها، آزمون های مجازی، فیلم، تصویر و صوت، بر اساس یکی از استانداردهای رایج آموزشی، امکان آموزش مخاطبان را فراهم می سازد.

- مزاياي آموزش الکترونیکی چيست؟

1-عدم نياز به رفت و آمدهای طولانی و خسته کننده
2-عدم وابستگي كلاس درس به زمان خاص؛
3-دسترسی به محتوای دروس ارائه شده در هر زمان، در هر مکان و به دفعات از طريق اينترنت
4-تعامل مستقيم با اساتيد از طريق کلاسهای برخط
5-عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو در كلاس درس؛ به علت برگزاری کلاس¬ ها بصورت همزمان (synchronous) امکان تعامل مستقيم دانشجو با استاد و ديگر دانشجويان درس بصورت صوتی و نوشتاری و تصويری وجود دارد.
6-كاهش زمان و هزينه ی رفت و آمد برای دانشجويان؛
7-امكان ثبت فعاليت ها و پيشرفت دانشجويان توسط استاد؛
8-جامعيت ، فراگيری، پويايي، روزآمدی و رفع نياز آموزشي در زمان دلخواه؛
9-افزايش كيفيت ارائه دروس (به دليل ارائه ی دروس به صورت چندرسانه ای )؛
10-افزايش ميزان اثربخشي و بازدهي آموزشي (به دليل حذف محدوديت های زماني و مكانی )؛
11-پشتيباني تعداد زيادی دانشجو در يك كلاس؛
12-پشتيبانی آموزشی مستقيم و برخط برای هر درس توسط دستيار آموزشی دروس

top