نرم افزار فارسی مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت داده پویا ،و سیستم یکپارچه تحت وب مدیریت ارتباط با مشتری را تولید نموده که به مشتریان شما در وضعیت های مختلف بطور هوشمندانه پیامک ارسال می نماید و وضعیت هر مشتری را برای پرسنل و مدیران سازمان ها شرح میدهد.

مدیریت ارتباط با مشتری که به انگلیسی آنرا CRM یا بطور کاملتر Customer Relationship Management می شناسیم ، به تمامی فرآیند ها و فناوری هایی گفته می شود که در شرکتها و سازمان ها برای شناسایی ، ترغیب ، حفظ و گسترش و نهایتا ارائه خدمات بهتر به مشتریان آن مجموعه به کار می رود. مدیریت ارتباط با مشتری همان اصول چگونگی ارتباط موفق یک سیستم با مشتریان و نگهداری مشتریان در مراحل مختلف برای آن سازمان می باشد.
مدیریت ارتباط با مشتری ، یک سیستم اطلاعاتی یک پارچه است که برنامه ریزی ، زمانبندی ، کنترل و فعالیت های یک سازمان با مشتری خود را کنترل کرده و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزار های مختلف همچون سایت ، تلفن ، پیامک ، موبایل و ... بطور یکپارچه کنترل می شود.
از جمله مزایای این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • صرفه جویی در زمان
  • سازماندهی فروش
  • ارتباط منظم و دقیق
  • ایجاد راه حل های جدید فروش
  • برقراری نظم در فعالیت
  • مدیریت خدمات جانبی
  • برنامه ریزی امور فروش
  • مدیریت کل فروش
  • شناسایی نیازهای مشتریان
top