نرم افزار crm مایکروسافت

نرم افزار فارسی مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت داده پویا ،و سیستم یکپارچه تحت وب مدیریت ارتباط با مشتری را تولید نموده که به مشتریان شما در وضعیت های مختلف بطور هوشمندانه پیامک ارسال می نماید و وضعیت هر مشتری را برای پرسنل و مدیران سازمان ها شرح میدهد.

top