دانلود از یوتیوب بدون نرم افزار

دانلود از یوتیوب

دانلود از یوتیوب

دانلود از یوتیوب بطور مستقیم امکان پذیر نیست و برای تولید فایل های ویدئویی و صوتی از یوتیوب روش های مختلفی وجود دارد.

در این بخش سعی میکنیم تعدادی از روش های معمول و ساده را برای شما شرح دهیم:

1- دانلود توسط نرم افزار های دانلود کننده

در این روش با نصب نرم افزار های مختلف ، میتوان لینک دانلود یوتیوب را به نرم افزار های مربوطه ارائه کرد تا آنها عملیات دانلود را انجام دهند.

از جمله این نرم افزارها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

top